Penulis: Diana Islami | Editor: Aufia

Sebagai umat Islam, Bunda pasti tahu bahwa sholat fardhu adalah amalan utama yang wajib dilaksanakan. Begitu banyaknya keutamaan yang akan kita dapat jika rajin mengerjakan sholat fardhu. Oleh karena itu hendaknya kita memanjatkan doa kepada sang pencipta, setelah mengerjakan sholat.

Banyak sekali bacaan doa yang bisa Bunda panjatkan, dari mohon pengampunan, perlindungan, berkah hingga rizki. Insya Allah jika dilakukan dengan khusuk doa-doa tersebut diijabah Allah.

Nah, doa apa saja yang bisa kita panjatkan setelah selesai sholat fardhu? Dilansir dari berbagai sumber, inilah doa-doa tersebut!

hukum sholat saat muncul flek hitam

1. Membaca Istighfar 

Selesai sholat Bunda bisa langsung membaca doa istighfar, berikut lafalnya:

“Astaghfirullah hal’adzim, aladzi laailaha illa huwal khayyul qoyyuumu wa atuubu ilaiih” 

Artinya: “Saya mohon ampun kepada Allah yang maha besar, tidak ada Tuhan melainkan dia, yang maha hidup serta turun yang terus-menerus mengurus makhluknya, dan saya bertobat kepadanya,”

2. Dzikir Memohon Ampunan

Kemudian dilanjutkan dengan dzikir berikut

“Laa ilaha illallah wakhdahu laa syarika lahu, lahul mulku walahul khamdu yukhyiiy wayumiitu wahuwa ‘alaa kulli syai’innqodiir.”

Artinya: “Tiada ilah yang berhak disembah selain Allah semata, tidak ada sekutu bagi-Nya. Segala pujian dan kerajaan adalah milik Allah. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

3. Dzikir Memohon Perlindungan

Tak lupa memohon perlindungan dari siksa neraka yang dibaca sebanyak 3 kali.

“Allahumma ajirni minan-naar”

Artinya: “Ya Allah, lindungilah aku dari api neraka.”

4. Memberikan pujian-pujian kepada Allah SWT.

“Allahumma angtassalam, wamingkassalam, wa ilayka ya’uudussalam fakhayyina rabbanaa bissalaam wa-adkhilnaljannata darossalaam tabarokta rabbanaa wata’alayta yaa dzaljalaali wal ikraam”.

Artinya: “Ya Allah Engkau-lah as salam, dan keselamatan hanya dari-Mu, Maha Suci Engkau wahai Dzat yang memiliki semua keagungan dan kemuliaan.”

5. Membaca Tahmid, Takbir, Tahlil

Anjuran untuk berdzikir melafalkan bacaan tahmid, takbir dan tahlil tertuang dalam firman Allah SWT QS Al-Baqarah ayat 152, yang artinya 

“Maka ingatlah kepada-Ku, Aku pun akan ingat kepadamu. Bersyukurlah kepada-Ku, dan janganlah kamu ingkar kepada-Ku.” (QS Al-Baqarah [2]: 152)

Nah, berikut bacaan tasbih, tahmid dan takbir lengkap dengan artinya:

 • Bacaan Tahmid: Alhamdulillah” (اَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ)
  Artinya: “Segala Puji Bagi Allah SWT”
 • Bacaan Takbir: “Allahu Akbar” (ٱللَّٰهُ أَكْبَرُ)
  Artinya:
  “Allah Maha Besar”
 • Bacaan Tahlil: “Laa ilaha illallah” (لا إله إلا الله)
  Artinya: “Tidak ada Tuhan selain Allah”

6. Sholawat Munjiyat

Kemudian lafalkan Sholawat Munjiyat! Salah satu doa setelah sholat fardhu ini memiliki arti ‘sholawat penyelamat’.

Bacaan:

Allahumma sholli ‘alaa sayyidinaa Muhammadin sholaatan tunjiinaa bihaa min jamii’il-ahwaali wal-aafaati wa taqdhii lanaa bihaa jamii’al-haajaati wa tuthahirunaa bihaa min jamii’is-sayyi’aati wa tarfa’unaa bihaa ‘indaka a’lad-darajaati wa tuballigunaa bihaa aqshal-gaayaati min jamii’il-khairaati fil-hayaati wa ba’dal-mamaati”

Artinya:

Ya Allah mohon limpahkan rahmatmu kepada junjungan Nabi Muhammad SAW dimana dengan rahmat. Engkau akan menyelamatkan diri kami dari marabahaya, dimana dengan rahmatmu. Engkau akan mendatangkan hajat kamu, dimana dengan rahmatmu Engkau akan membersihkan kesalahan kami.

Dimana dengan rahmatmu, Engkau akan mengangkat derajat kami, dimana dengan rahmatmu. Engkau akan menyampaikan kami pada kesempurnaan semua maksud dari semua kebaikan pada waktu hidup dan setelah mati, karena sesungguhnya Engkaulah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

7. Doa Selamat Dunia Akhirat

Bacaan:

(1) “Allaahumma innaa nas_aluka salaamatan fid diin. Wa ‘aafiyatan fil jasadi, Wa ziyaadatan fil ‘ilmi, Wa barakatan fir rizqi, Wa taubatan qoblal maut, Wa rahmatan ‘indal maut, Wa maghfirotan ba’dal maut.”

(2) “Allaahumma hawwin ‘alainaa fii sakaraatil maut. Wan najaata minan naari wal ‘afwa ‘indal hisaab.”

(3) “Robbanaa laa tuzigh qulubanaa ba’da idz hadaitanaa wahab lanaa min ladunka rahmah. Innaka antal wahhaab.”

(4) “Allaahummaghfirlii dzunuubi waliwaalidayya warhamhumaa kamaa robbayaanii soghiiroo.”

(5) “Robbanaa aatinaa fid dun yaa hasanah wafil aakhiroti hasanah waqinaa adzaaban naar.”

Artinya:

(1) “Ya Allah kami meminta kepadamu keselamatan Agama, kesehatan jasmani, tambahan Ilmu, keberkahan dalam rizqi, Taubat sebelum mati, Rahmat ketika hendak mati dan Ampunan setelah mati

(2) “Ya Allah, ringankanlah kami ketika sedang sakaratul Maut, selamatkan dari api neraka, dan ampunilah ketika sedang proses hisab.”

(3) “Ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan hati kami menyimpang pada kesesatan setelah Engkau beri petunjuk kepada kami, dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisi-Mu, karena sesungguhnya Engkau Maha Pemberi (Karunia).”

(4) “Ya Allah, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku, dan belas kasihilah mereka berdua sebagaimana mereka berbelas kasih kepadaku di waktu aku kecil.”

(5) “Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan selamatkanlah kami dari siksa neraka”

Karena kekuatan doa sangatlah dahsyat, yuk kita amalkan dzikir dan doa setelah sholat fardhu di atas! Insya Allah kita akan mendapatkan limpahan berkah dari Allah SWT.

Baca Juga: