Penulis: Siti Rulli | Editor: Handa

Bagi Bunda yang beragama Islam, diwajibkan untuk mempercayai 6 rukun iman. Sebab, rukun iman merupakan salah satu landasan akan keimanan Bunda terhadap Allah SWT. Salah satu rukun iman yang wajib Bunda percayai adalah iman pada hari kiamat.

Meskipun tidak ada yang tahu kapan hari kiamat itu akan tiba, namun Bunda diwajibkan untuk mengimaninya. Hari kiamat juga telah tertulis jelas dalam Al Quran.

Di dalam Al Quran sendiri, terdapat 20 nama lain hari kiamat. Bunda ingin tahu apa saja? Langsung scroll ke bawah yuk! Jangan sampai ada yang tertinggal!

1. Yaumul Wa’id (Hari Yang Dijanjikan)

Akan terjadi hari yang dijanjikan oleh Allah yang disebut dengan Yaumul Wa’id. Nama lain hari kiamat ini menjadi peristiwa ditiupnya sangkakala seperti yang Allah janjikan. Penjelasan tentang hari ini tertuang pada Q.S.Qaf Ayat:20.

2. Al Qariah (Ketukan Keras)

Nama lain tentang hari kiamat adalah Al Qariah yang berarti ketukan keras, kejadian ini ada jelas dalam Q.S. Al Qari’ah Ayat : 3

3. Yaumul Khuruj (Hari Keluar Dari Kubur)

Pada Q.S Qaf Ayat:42 juga ada nama lain hari kiamat yaitu Yaumul Khuruj atau hari keluar dari kubur. Hari ini merupakan peristiwa dimana mereka yang sudah meninggal dan dikubur akan dibangkitkan kembali.

4. Yaumul Ba’at (Hari Kebangkitan)

Yaumul Ba’at atau hari kebangkitan adalah nama lain hari kiamat yang juga sudah tertulis dalam Al Quran adalah. Peristiwa ini merupakan hari dimana seluruh manusia akan dibangkitkan kembali setelah meninggal. Kejadian ini sudah dijelaskan pada surat Ar Rum : 57.

5. Yaumul Jama’ (Hari Berkumpul)

Setelah dibangkitkan kembali, di dalam Al Quran juga terjadi hari pengumpulan atau disebut Yaumul Jama’. Hari ini merupakan waktu berkumpul mulai dari Nabi Adam AS hingga orang yang hidup di akhir zaman. Peristiwa ini dijelaskan pada Q.S Asy-Syura ayat 7.

6. Yaumul Hisab (Hari Perhitungan)

Nama lain hari kiamat adalah Yaumul Hisab atau hari perhitungan. Peristiwa ini merupakan tempat penimbangan amal baik dan buruk yang sudah dicatat oleh malaikat. Surat yang menjelaskan tentang Yaumul Hisab adalah Q.S Shad : 53.

7. Yaumul Din (Hari Pembalasan)

Yaumul Din atau pembalasan disebutkan sebagai nama lain hari kiamat dalam Al Quran surat Al Fatihah Ayat 4 adalah. Yaitu peristiwa dimana manusia akan mendapatkan balasan atas segala hal yang ia perbuat. Kejadian ini juga merupakan hari pertanggung jawaban manusia kepada Allah SWT.

8. Yaumul Hasrah (Hari Penyesalan)

Ketika hari kiamat nanti juga akan ada hari penyesalan. Dimana manusia akan menyesali perbuatan buruk yang dilakukan selama di dunia. Hari tersebut disebut dengan Yaumul Hasrah atau penyesalan dan tertuang dalam Q.S Maryam : 39.

9. As Sa’ah (Hari Penentuan)

Nama lain hari kiamat adalah As Sa’ah atau hari penentuan. Kejadian ini menjadi momen penentuan apakah manusia berhak masuk surga ataupun neraka. Peristiwa tentang hari penentuan tercantum pada Q.S Ghafir : 59.

10. Yaumul Tanad (Hari Saling Memanggil)

Ada nama lain kiamat yang juga tercantum dalam Al Quran yaitu Yaumul Tanad atau saling memanggil. Peristiwa ini adalah hari dimana manusia saling menuntut atas perbuatan yang mereka buat didunia. Serta neraka akan memanggil-manggil mereka ketika sering berbuat dosa. Yaumul Tanad tertuang pada Q.S Ghafir : 32.

11. Yaumul Fash (Hari Pemisahan Atau Keputusan)

Dalam  Q.S Ash-Shaffat ayat 21 juga akan ada nama lain hari kiamat yaitu Yaumul Fash atau hari pemisahan dan keputusan. Hari ini menjadi tempat dimana manusia beriman akan dipisahkan dengan mereka yang ingkar serta berbuat dosa di dunia.

12. Yaumul Khulud (Hari Kekal)

Al Quran juga menyebut hari kiamat sebagai Yaumul Khulud atau kekal. Hari ini menjadi penjelas kehidupan kita di dunia hanya sementara dan akhirat adalah tempat yang kekal. Peristiwa ini ada pada Q.S Qaf Ayat:34.

13. Yaumul Asir (Hari Yang Sulit)

Hari yang sulit atau Yaumul Asir adalah salah satu nama lain kiamat yang ada dalam Al Quran. Peristiwa ini diriwayatkan dalam surat Q.S Al Muddatstsir Ayat: 9.

14. Al Azifah (Sesuatu Yang Dekat)

Disebutkan juga kiamat adalah sesuatu yang dekat atau Al Azifah. Kiamat diibaratkan sedekat jari telunjuk dan tengah. Peristiwa ini ada pada Q.S An Najm Ayat:57

15. Ash Shakhkhah (Hari Teriakan)

Kiamat juga disebut sebagai hari teriakan atau Ash Shakhkhah. Dimana nantinya manusia akan berteriak melantunkan doa dan menyesali semua perbuatannya. Hal ini ada pada Q.S Abasa Ayat: 33.

16. Al Haqqah (Yang Pasti)

Nama lain kiamat juga tercantum pada Q.S Al Haqqah Ayat: 3. Dalam surat ini kiamat juga disebut sebagai yang pasti atau Al Haqqah.

17. Ath Thammatul Kubra (Bencana Besar)

Hari kiamat juga diartikan sebagai bencana besar atau Ath Thammatul Kubra. Sebab akan ada bencana alam besar nantinya, dan peristiwa ini dijelaskan dalam Q.S An Naziat Ayat : 34.

18. Al Waqi’ah (Hari Kiamat)

Dijelaskan secara harfiah hari kiamat juga ada dalam Q.S Al Waqiah, Ayat : 1. Nama lain hari kiamat yang dimaksud adalah Al Waqi’ah.

19. Darul Qarar (Tempat Kembali)

Nama lain kiamat dalam Al Quran juga merupakan tempat kembali atau Darul Qarar. Kejadian ini ada dalam surat Q.S Ghafir Ayat:39.

20. Ad Darul Akhirah (Negeri Akhirat)

Al Quran juga menyebutkan tentang Ad Darul Akhirah atau negeri akhirat. Hal ini dapat ditemukan dalam Q.S Al Ankabut, Ayat:64.

Itulah ulasan lengkap mengenai nama kiamat yang ada dalam Al Quran. Semoga artikel ini bermanfaat untuk Bunda dan keluraga!

Baca juga: